विद्युत प्राधिकरणको प्रगति र आयोजनाहरुको अवस्थाबारे || AP TALK TIME || AP1HD

Manoj Joshi

Presenter

विद्युत प्राधिकरणको प्रगति र आयोजनाहरुको अवस्थाबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीसँगको संवाद: Presenter: Manoj Joshi Guest: Prabal Adhikari

Similar Program