ठूला पर्वहरुमा मात्र किन उपभोक्ता हितका कुरा हुने गरेका छन् ? || AP TALK TIME || AP1HD

Niraj Raj Joshi

Presenter

ठूला पर्वहरुमा मात्र किन उपभोक्ता हितका कुरा हुने गरेका छन् ? वाण्ज्यि आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महाप्रबन्धक योगेन्द गौचन

Presenter: Niraj Raj Joshi

Guest: Yogendra Gauchan

Similar Program