मन्त्री बन्न र प्रमोशन खान हाम्रा नेता भारतीयको शरणमा पुग्छन् || AP TALK TIME || AP1HD

Manoj Joshi

Presenter

 

मन्त्री बन्न र प्रमोशन खान हाम्रा नेता भारतीयको शरणमा पुग्छन् -:फणिन्द्र नेपाल,अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा

Presenter: Manoj Joshi

Guest: फणिन्द्र नेपाल,अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा

Similar Program