डाक्टरले गर्न नसकेको काम प्रभु येशुले गर्नुभयो भन्दै जंगीए || AP TALK TIME || AP1HD

Manoj Joshi

Presenter

 

डाक्टरले गर्न नसकेको काम प्रभु येशुले गर्नुभयो भन्दै जंगीए- ख्रिस्टियन महासंघ अध्यक्ष सिवी गहतराज

Presenter: Manoj Joshi Guest: CB Gahatraj

Similar Program