त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल संगै अघोषित बम, कल्पना नगरेको क्षती हुनसक्छ ।

Suman Dhungana

Presenter

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल संगै अघोषित बम, कल्पना नगरेको क्षती हुनसक्छ । Presenter/Producer: Suman Dhungana #apsystemcheck #ap1hd #Annapurnamedianetwork

Similar Program