नेताले मनलाग्दी विदेशी भेट्न मिल्छ ? || AP CENTER || TIKARAM YATRI || AP1HD

Tika Ram Yatri

Presenter

 

नेताले मनलाग्दी विदेशी भेट्न मिल्छ ? के हो कुटनैतिक मर्यादा ?

Presenter: Tikaram Yatri

Guest: माधव खनाल, पूर्वशिष्टाचार महापाल डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत

Similar Program