BAGINA

Prakash Subedi

Presenter

Discussions, criticisms and gossips in the field of music ...... Problem solving ....... Efforts to prevent distortions. BAGINA (Baja Geet Nach) #BaGiNa

 

संगित क्षेत्रको खोतलखातल... चर्चा, आलोचना र गसिप......समस्याको समाधान....... विकृति निवारणको प्रयास... बागिना... हरेक मंगलबार राति ८ बजे मात्र एपिवान टेलिभिनमा

Similar Program